Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálne webové sídlo mesta Jelšava

Upútavky na oznamy

Pozvánka na 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Jelšave, ktoré sa uskutoční v stredu 22. februára 2017 so začiatkom o 14.30 hodine vo veľkej zasadačke MsÚ

Zverejnené 16.2.2017


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Oprava časti strechy a výmena strešnej krytiny, Kaštieľ Coburgovcov

Zverejnené 8.12.2016


 

Výberové konanie - Špeciálny pedagóg

Zverejnené 12.1.2017


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti - časť priemyselnej budovy súp. č. 783, postavenej na parcele registra C č. 1355/8, katastrálne územie Jelšava, zapísaná na LV č. 2263 Okresného úradu v Revúcej, katastrálny odbor o podlahovej ploche 300,00 m2.

Zverejnené 4.1.2017


 

Oznam o prekročení prachových častíc PM 10

Zverejnené 13.2.2017


 

Výzva na predkladanie ponúk - Vypracovanie projektovej dokumentácie Prestavba bytového domu na Armádnej ulici č. 277 v meste Jelšava

Zverejnené 6.12.2016


 

Výberové konanie - Školský psychológ

Zverejnené 12.1.2017


 

Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené 15.8.2016


 

Riadiace stredisko smogového varovného systému pre PM10 „Odvoláva sa signál „Upozornenie“ na možnosť výskytu smogovej situácie pre častice PM10. Platnosť signálu sa končí o 11. hodine dňa 2.2.2017.“

Zverejnené 3.2.2017


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Oprava časti strechy a výmena strešnej krytiny, Kaštieľ Coburgovcov

Zverejnené 16.11.2016


 

Výberové konanie - Pedagogický asistent

Zverejnené 12.1.2017


 

Riadiace stredisko smogového varovného systému pre PM10 vydáva signál „UPOZORNENIE“ pre mestá Prievidza, Jelšava, Veľká Ida, Prešov

Zverejnené 31.1.2017


 

Výberové konanie na dve pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka

Zverejnené 15.11.2016


 

Oznámenie verejnou vyhláškou, názov stavby ,, Jelšava - Muránska, Ševcovská - úprava NN, DP ,,

Zverejnené 23.1.2017


 

Výberové konanie na dve pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka

Zverejnené 27.9.2016


 

Oznam o prekročení prachových častíc PM 10

Zverejnené 23.1.2017


 

Riadiace stredisko smogového varovného systému pre PM10 vydáva signál „UPOZORNENIE“ Platnosť signálu sa začína o 12. hodine dňa 22.januára 2017 do odvolania.

Zverejnené 23.1.2017


 

Pozvánka na 26. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Jelšave, ktoré sa uskutoční v stredu 25. januára 2016 so začiatkom o 14.30 hodine vo veľkej zasadačke MsÚ

Zverejnené 20.1.2017


 

Riadiace stredisko smogového varovného systému pre PM10 vydáva signál „UPOZORNENIE“

Zverejnené 16.1.2017


 

Oznam o prekročení prachových častíc PM 10

Zverejnené 16.1.2017


 

Oznam o prekročení prachových častíc PM 10

Zverejnené 19.12.2016


 

Jelšava – Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia

Zverejnené 9.12.2016


 

Oznam o prekročení prachových častíc PM 10

Zverejnené 7.12.2016


 

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 2016 - 2022

Zverejnené 1.12.2016


 

Pozvánka na verejné prerokovanie zámeru navrhovanej činnosti „Zmena účelu využitia objektov na výkrm brojlerových kurčiat“

Zverejnené 29.11.2016


 

Oznámenie verejnosti o informáciách k zámeru navrhovanej činnosti navrhovateľa: BEST MEAT s. r. o. so sídlom Napajadlá 1, Košice IČO: 46645217 „Zmena účelu využitia objektov na výkrm brojlerových kurčiat“

Zverejnené 29.11.2016


 

Oznámenie_ „Zmena účelu využitia objektov na výkrm brojlerových kurčiat“

Zverejnené 23.11.2016


 

Oznam o prekročení prachových častíc PM 10

Zverejnené 22.11.2016


 

Pozvánka na 24. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Jelšave

Zverejnené 15.11.2016


 

Oznámenie „Zmena účelu využitia objektov na výkrm brojlerových kurčiat“

Zverejnené 14.10.2016


 

Pozvánka na 23. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Jelšave, ktoré sa uskutoční v pondelok 17. októbra 2016 so začiatkom o 14.30 hodine vo veľkej zasadačke MsÚ

Zverejnené 12.10.2016


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka