Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálne webové sídlo mesta Jelšava

Upútavky na oznamy

Výberové konanie na dve pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka


 

Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa


 

Termín zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Jelšave v mesiaci apríl 2016


 

Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa


 

Systém nakladania s odpadmi v meste Jelšava


 

Oznam

Oznamujeme obyvateľom mesta Jelšava, že na prízemí budovy Mestského úradu je umiestnená schránka – Podnety a sťažnosti – prostredníctvom ktorej, resp. ...viac...


 

NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD!

EŠTE STÁLE NEVIETE, ČO KAM PATRÍ? ZOPÁR RÁD AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD.
 
viac...


 

Oznam

Vážení spoluobčania,
   dňa 15.12.2015 nadobudol účinnosť zákon číslo 336/2015 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o podpore najmenej rozv ...viac...


 

Zaburinenie pozemkov - upozornenie


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Mesto Jelšava,  Námestie republiky 499, 049 16 JELŠAVA
v y h l a s u j e   o b c h o d n ú   v e r e j n ú   s ú ť a ž
s použitím § 281 ...viac...


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka