Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálne webové sídlo mesta Jelšava

Prístup na Centrálnu úradnú elektronickú tabuľu

Prístup na Centrálnu úradnú elektronickú tabuľu je možný na stránkach https://cuet.slovensko.sk .  Tu môžete definovať vlastné výberové kritéria.


 

Úradná tabuľa

Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Vytlačiť
 


 
 

Výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky Základná škola s materskou školou Jelšava, Železničná ulica č. s. 245, 049 16 Jelšava Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 


 
 

Zaburinenie pozemkov - upozornenieVytlačiť
 


 
 

Rozhodnutie - „Jelšava - Vodozádržné opatrenia na Železničnej ulici a ulici Pri štadióne“Vytlačiť
 


 
 

Zmena plánu otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska magnezitu Jelšava – Dúbravský masív v Dobývacom priestore Jelšava v období 2022 – 2041.Vytlačiť
 


 
 

Vodná stavba „Jelšava - Vodozádržné opatrenia na Železničnej ulici a ulici Pri štadióne“Vytlačiť
 


 
 

Voľby do Európskeho parlamentu 2019Vytlačiť
 

EP7-1.jpg

 

 Informácie - http://www.minv.sk/?volby-ep


 
 

Voľby prezidenta Slovenskej republikyVytlačiť
 


 
 

Rozhodnutie - Strategický dokument „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia podľa § 40 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškouVytlačiť
 


 
 

Žiadosť o súčinnosť pri plnení veterinárnych požiadaviek pre obyvateľov-chovateľovVytlačiť
 


 
 

Zvýšené koncentrácie prachových častíc PM 10Vytlačiť
 

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP a Mesto Jelšava upozorňuje obyvateľov, že v dňoch 06. 11. 2018, 07. 11. 2018 a 08. 11. 2018 boli v ovzduší mesta a jeho okolia zaznamenané zvýšené koncentrácie prachových častíc PM 10. Okrem nepriaznivých poveternostných podmienok prispieva ku znečisťovaniu ovzdušia doprava a lokálne vykurovanie budov tuhými palivami. Žiadame obyvateľov, aby na spaľovanie pevného paliva používali iba na to určené palivo. Spaľovanie odpadu v domácom prostredí je zakázané.      

Zvýšené koncentrácie prachových častíc majú nepriaznivé  účinky na ľudské zdravie ako aj podráždenie horných dýchacích ciest s kašľom a kýchaním a podráždenie očných spojiviek. Odporúčame obmedziť vetranie v čase inverzie i pohyb vo vonkajšom prostredí, hlavne deťom, starším a chorým ľuďom.       Aktuálne informácie o kvalite ovzdušia na území SR sú online dostupné na stránke www.shmu.sk.


 
 

Komunálne voľby 2018 Vytlačiť
 


 
 

Záverečné stanovisko - „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 – 2020.“ Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zrušení upozornenia pred závažnou smogovou situáciou Vytlačiť
 


 
 

DO POZORNOSTI VLASTNÍKOM NEHNUTEĽNOSTÍ Vytlačiť
 


 
 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka