Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálne webové sídlo mesta Jelšava

Upútavky na oznamy

Pozvánka na 26. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Jelšave, ktoré sa uskutoční v stredu 25. januára 2016 so začiatkom o 14.30 hodine vo veľkej zasadačke MsÚ

Zverejnené 20.1.2017


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Oprava časti strechy a výmena strešnej krytiny, Kaštieľ Coburgovcov

Zverejnené 8.12.2016


 

Výberové konanie - Špeciálny pedagóg

Zverejnené 12.1.2017


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti - časť priemyselnej budovy súp. č. 783, postavenej na parcele registra C č. 1355/8, katastrálne územie Jelšava, zapísaná na LV č. 2263 Okresného úradu v Revúcej, katastrálny odbor o podlahovej ploche 300,00 m2.

Zverejnené 4.1.2017


 

Riadiace stredisko smogového varovného systému pre PM10 vydáva signál „UPOZORNENIE“

Zverejnené 16.1.2017


 

Výzva na predkladanie ponúk - Vypracovanie projektovej dokumentácie Prestavba bytového domu na Armádnej ulici č. 277 v meste Jelšava

Zverejnené 6.12.2016


 

Výberové konanie - Školský psychológ

Zverejnené 12.1.2017


 

Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené 15.8.2016


 

Oznam o prekročení prachových častíc PM 10

Zverejnené 16.1.2017


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Oprava časti strechy a výmena strešnej krytiny, Kaštieľ Coburgovcov

Zverejnené 16.11.2016


 

Výberové konanie - Pedagogický asistent

Zverejnené 12.1.2017


 

Oznam o prekročení prachových častíc PM 10

Zverejnené 19.12.2016


 

Výberové konanie na dve pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka

Zverejnené 15.11.2016


 

Jelšava – Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia

Zverejnené 9.12.2016


 

Výberové konanie na dve pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka

Zverejnené 27.9.2016


 

Oznam o prekročení prachových častíc PM 10

Zverejnené 7.12.2016


 

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 2016 - 2022

Zverejnené 1.12.2016


 

Pozvánka na verejné prerokovanie zámeru navrhovanej činnosti „Zmena účelu využitia objektov na výkrm brojlerových kurčiat“

Zverejnené 29.11.2016


 

Oznámenie verejnosti o informáciách k zámeru navrhovanej činnosti navrhovateľa: BEST MEAT s. r. o. so sídlom Napajadlá 1, Košice IČO: 46645217 „Zmena účelu využitia objektov na výkrm brojlerových kurčiat“

Zverejnené 29.11.2016


 

Oznámenie_ „Zmena účelu využitia objektov na výkrm brojlerových kurčiat“

Zverejnené 23.11.2016


 

Oznam o prekročení prachových častíc PM 10

Zverejnené 22.11.2016


 

Pozvánka na 24. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Jelšave

Zverejnené 15.11.2016


 

Oznámenie „Zmena účelu využitia objektov na výkrm brojlerových kurčiat“

Zverejnené 14.10.2016


 

Pozvánka na 23. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Jelšave, ktoré sa uskutoční v pondelok 17. októbra 2016 so začiatkom o 14.30 hodine vo veľkej zasadačke MsÚ

Zverejnené 12.10.2016


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka