Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kontakt

Kontaktné informácie

Mesto Jelšava

Námestie republiky 499

049 16 Jelšava

Tel.: +421 58 448 26 31
        +421 915 837 162
Fax: +421 58 448 27 30

E- mail:

primator@jelsava.sk

Všeobecné informácie: info@jelsava.sk

Podateľňa: podatelna@jelsava.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@jelsava.sk

 

 

 

Mesto Jelšava, Mestský úrad v Jelšave, Námestie republiky 499, 049 16 

 

 

Oznámenie o úradných hodinách počas stránkových dní 

 

Stránkové dni  Úradné hodiny 
pondelok 07.00 – 12.00 hod., 12.30 – 15.00 hod .
utorok 07.00 – 12.00 hod., 12.30 – 15.00 hod.
streda  07.00 – 12.00 hod., 12.30 – 16.30 hod.
štvrtok 07.00 – 12.00 hod., 12.30 – 15.00 hod.
piatok 07.00 – 12.00 hod., 12.30 – 13.30 hod.

 

 

V Jelšave, dňa  29. 05. 2018 

 

 

                                                                                               

.................................. 

               MVDr. Milan Kolesár 

primátor           

 

 

 

 

 

Meno, priezvisko

e-mail

telefón

klapka

Primátor

MVDr. Milan Kolesár

kolesar.primator@jelsava.sk

058/4482 422 

0905 507 595           

102

Prednosta

Ing. Miroslava Repáková

miroslava.repakova@jelsava.sk

prednosta@jelsava.sk

058/4482 730

0918 448 540

103

Hl. kontrolór

Ľubomír Miklo

kontrola@jelsava.sk

058/4482 631-2

107

Sekretariát

Bc. Zuzana Chlebušová

mestskyurad@jelsava.sk

primator@jelsava.sk

058/4482 422

0915 837 162

101

Ekonóm

Beáta Repáková

ekonom@jelsava.sk

 

058/4482 631-2

0915 791 512

104

Účtovník

Bc. Ingrid Kostelná

uctovnik@jelsava.sk

058/4482 631-2

104

Sociálne

Bc. Erika Kriaková

socialne@jelsava.sk

058/4482 631-2

107

Bytová politika

Bc. Pavel Kovářik

pavel.kovarik@jelsava.sk

058/4482 631-2

115

MOS

Ing. Erika Lelkeš

erika.lelkes@jelsava.sk

058/4482 631-2

115

Výstavba

Edita Balcová

vystavba@jelsava.sk

058/4482 631-2

0908 652 182

108

Mzdy, dane

Bc. Gabriela Sabonová

financie@jelsava.sk

058/4482 631-2

113

Správca IT

Radoslav Jankóšik

admin@jelsava.sk

058/4482 631-2

0917 913 806

112

 

       

Pokladňa, poplatky KO

Lucia Bábelová

pokladna@jelsava.sk

058/4482 631-2

114

Kanc. prvého kontaktu

Gabriela Jakubecová

organizacne@jelsava.sk

058/4482 631-2

0908 250 333

114

Matrika

Mgr. Mariana Gömöry

matrika@jelsava.sk

058/4482 650

0917 240 035

111

Terénna soc. práca

Terénni sociálni pracovníci

Bc. Svetlana Javorčíková 

Bc. Jana Boldiová                  

Terénni pracovníci

, Miroslava Dankova, Monika Žigová

tsp@jelsava.sk

 

0905424371

 

Komunitné centrum Jelšava

Ing. Mgr. Zuzana Majorosová odborný garant komunitného centra

komunitnecentrum@jelsava.sk

058/3811170

 

Mestské služby

 

Ing. Ján Hyžnaj – riaditeľ

Iveta Kováčová

 

riaditeľ@mssjelsava.sk

mss@mssjelsava.sk

058/4482 205

058/4882 250

0907 254 580

058/4882 251

 

 

Mestské lesy s.r.o.

Ing. Michal Fulmek - konateľ

mestskelesyjelsava@stonline.sk

058/4881 118

058/4482 061

 

ZOS Jelšava

Bc. Jaroslava Sklenáriková – riaditeľka

zos@jelsava.sk

058/4482 215

 

MM a OCVK

Mgr. Tatiana Strelková – riaditeľka

Bc. Lenka Szabová – odb. ref.

Patrícia Kováčová – odb. ref.

info@muzeumjelsava.sk

riaditelka@muzeumjelsava.sk

 

ocvk@muzeumjelsava.sk

lenka.szabova@jelsava.sk

058/7325 796

0917 126 386

0915 908 470

 

058/44820 62

 

ZŠsMŠ Jelšava

Mgr.  Viera Bardoňová -riaditeľka

zsjelsava@gmail.sk

058/4482 494

 

 

Menný zoznam  zamestnancov môže byť aktualizovaný podľa  účasti mesta v národných projektoch, projektoch ÚPSVaR SR zameraných na Terénnu sociálnu prácu, opatrovateľskú službu a sociálne služby poskytované v komunitnom centre a služieb zamestnanosti 

 

Toto webové sídlo www.jelsava.sk spravuje Mesto Ješava a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla - zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a aktuálneho Výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

 

Kompetencie

Mesto Ješava je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

Technický prevádzkovateľ

WEBYGROUP s.r.o.
Obrancov mieru 1856/60, Poštová adresa Nižovec 8936/2a
960 01 Zvolen
www.webygroup.sk


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka