Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Mesto Jelšava » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1381-1395 z 1412
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
Kúpna zmluva zo dňa 15.3.2011Ľudmila Gažúrová, JelšavaKúpna zmluvaKúpa nehnuteľností1 700,00 €16.3.2011nestanovený
Zmluva o nájme bytu zo dňa 31.3.2011Mesto JelšavaZmluva o nájme bytu uzavretá podľa § 685 a násl.Občianskeho zákonníkaNájom bytu27,36 €1.4.201130.6.2011
Dodatok č.1 zo dňa 28.3.2011Skupina BIZ Partner group , s.r.o., BIZ Partner Group , s.r.o.Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2/2010 zo dňa 22.4.2010Zámena kotla nástenného Vitodens 200 -WB2A414 za Kotol Nástenný Vitodens 200_ WB2CO250,00 €29.3.2011nestanovený
Zmluva o poskytnutí auditorských služieb zo dňa 9.Ing. Vojtech Sivák, KošiceZmluva o poskytnutí audítorských služieb uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 21 zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom audituaudit ročnej uzávierky, audit súladu výročnej správy a overenie hospodárenia podľa rozpočtu za rok 2010 850,00 €10.3.2011nestanovený
č. 25/§52-2011/NP V-2Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v RevúcejDohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovÚprava práv a povinností úšastníkov dohody pri zabezpečovaní realizácie aktovačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec0,00 €23.3.2011nestanovený
č. 2403/5300/2010Východoslovenská distribučná, a.s., KošiceZmluva o zriadení vecného bremena č. 2403/5300/2010Zriadenie vecného bremena 66,00 €1.4.2011nestanovený
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 10.3.2011Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 10.3.2011Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 10.3.20110,00 €11.3.2011nestanovený
Zmluva zo dňa 9.3.2011Banskobystrická regionálna správa ciest , a.s. Banská BystricaZmluva uzavretá v zmysle § 269 odst. 2 a nasl. Obchodného zákonníkaČistenie zametaním traktorom Z 10111 RS 782AB miestne komunikácie v meste Jelšava0,00 €11.3.2011nestanovený
100699387ZoPVýchodoslovenská distribučná, a.s., KošiceZmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie 0,00 €8.3.2011nestanovený
11/004/11Dexia banka Slovensko a.s.Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere B č. 11/004/11Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere B č. 11/004/11 500,00 €9.3.2011nestanovený
Dohoda o poskytnutí dotácie zo dňa 7.3.2011Mesto JelšavaDohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta JelšavaFinančný príspevok na úhradu nevyhnutných réžijných nákladov počas organizovania voľnočasových aktivít pre detí a mládaž mesta 330,00 €8.3.2011nestanovený
DODATOK /2011Mesto JelšavaDodatok /2011 k nájomnej zmluve o nájme lesnej, poľnohospodárskej a ostatnej pôdy, lesných porastov a staviebnájom lesnej, poľnohospodárskej a ostatnej pôdy, lesných porastov a stavieb30 000,00 €2.3.2011nestanovený
32/§51/2011Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v RevúcejDohoda číslo 32/§51/2011 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanieDohoda číslo 32/§51/2011 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie0,00 €21.2.2011nestanovený
Dodatok č.1 zo dňa 01-02-2011Mesto JelšavaDodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3/2010 zo dňa 27.10.2010Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3/2010 zo dňa 27.10.2010 150,00 €2.2.2011nestanovený
Dodatok č.2 zo dňa 16-02-2011Mesto JelšavaDodatok č.2 k zmluve č. 1/2003 o nájme výkonu práva poľovníctva v uznanom poľovnom revíri zo dňa 30.júna 2003Dodatok č.2 k zmluve č. 1/2003 o nájme výkonu práva poľovníctva v uznanom poľovnom revíri zo dňa 30.júna 20031 864,67 €17.2.2011nestanovený
Položky 1381-1395 z 1412
ÚvodÚvodná stránka